Máy đá đùi trước (Leg Extension) RLD M2 - 1005 - Máy tập gym

Máy đá đùi trước (Leg Extension) RLD M2 – 1005

Kích thước: 1520x1130x1600mm

Trọng lượng tịnh: 135kg

Tổng trọng lượng: 162kg

Trọng lượng stack: 200lbs / 90

Mã: M2 - 1005 Danh mục: ,