Máy tập lưng bụng (Abdominal Crunch) RLD M2 - 1008 - Máy tập gym

Máy tập lưng bụng (Abdominal Crunch) RLD M2 – 1008

Kích thước: 1580 × 1200 × 1600mm

Trọng lượng tịnh: 141kg

Tổng trọng lượng: 163kg

Trọng lượng stack: 200lbs / 90kg

Mã: M2 - 1008 Danh mục: ,