Xe đạp tập thể dục RLD P97R - Máy tập gym

Xe đạp tập thể dục RLD P97R

Kích thước 1470 * 630 * 1225mm
Khung chính 40 * 80 * 2.5Tmm
Mặt trước 75.5 * 99 * 2.0T * 490mm (ống hình giọt)
Mặt trước ổn định 30 * 60 * 1.5Tmm
Bộ ổn định phía sau 75.5 * 99 * 2.0Tmm
Thanh điều khiển phía trước φ25 * 1.5T
Thanh điều khiển phía sau φ25 * 1.5T
Điều chỉnh lực căng phần 1-24
Trọng lượng: Tối đa 120kg người dùng