Máy nhón bắp chuối (Seated Leg Press) RLD M2 - 1009 - Máy tập gym

Máy nhón bắp chuối (Seated Leg Press) RLD M2 – 1009

Kích thước: 1900x1200x1600mm

Trọng lượng tịnh: 230kg

Tổng trọng lượng: 275kg

Trọng lượng stack: 180IB / 81 KG

Mã: M2 - 1009 Danh mục: ,