Xe đạp tập thể dục thẳng đứng RLD P97B - Máy tập gym

Xe đạp tập thể dục thẳng đứng RLD P97B

Kích thước: 1080x700x1580mm
Khung chính: 40 * 80 * 2.5Tmm
Mặt trước: 75.5 * 99 * 2.0T * 490mm (ống hình giọt)
Mặt trước ổn định: 30 * 60 * 1.5Tmm
Bộ ổn định phía sau: 75.5 * 99 * 2.0Tmm
Thanh điều khiển: φ25 * 1.5T
Bánh đà 8kg
Trọng lượng: Tối đa 120kg người dùng