Xe đạp tập thể dục RLD P97E - Máy tập gym

Xe đạp tập thể dục RLD P97E

Kích thước: 1600x690x1660mm
Khung chính 40 * 80 * 2.5Tmm
Mặt trước 75.5 * 99 * 2.0T * 490mm (ống hình giọt)
Bộ ổn định phía trước 75.5 * 99 * 2.0Tmm
Bộ ổn định phía sau 75.5 * 99 * 2.0Tmm
Tay cầm trên swing bar 32 * 1.5T
Thanh xoay tay cầm thấp hơn 32 * 1.5T
Hai cách mang quây 3 cái
Điều chỉnh lực căng phần 1-24
Bánh đà 8kg
Trọng lượng: Tối đa 120kg người dùng