Máy tập vai bay (Lateral Raise) RLD M2 - 1002 - Máy tập gym

Máy tập vai bay (Lateral Raise) RLD M2 – 1002

Kích thước: 1230x1410x1600mm

Trọng lượng tịnh: 120kg

Tổng trọng lượng: 150kg

Trọng lượng stack: 120lbs / 54kg

Mã: M2 - 1002 Danh mục: ,