Máy kéo xô chèo RLD - R100 - Máy tập gym

Máy kéo xô chèo RLD – R100

Thông số Máy kéo xô chèo R100

Khung chính: 25 * 50 * 1.5T * 750mm

Ống đứng: 25 * 50 * 1.5T * 500mm

Kết nối đường ống: 13 * 26 * 1.5T * 260mm

Máy ổn định trước: 40 * 80 * 2.0T * 420mm

Bộ ổn định sau: 40 * 80 * 2.0T * 420mm

Mặt trước: 30 * 70 * 1.5T * 360mm

Dây trên của giao diện điều khiển: 750mm

Dây thấp của giao diện điều khiển: 700mm

Dây điện: 800mm

Cảm biến dây: 300mm

Mã: R100 Danh mục: ,