Máy tập tay (Triceps Extension) RLD M2 - 1011 - Máy tập gym

Máy tập tay (Triceps Extension) RLD M2 – 1011

Kích thước: 1720x1080x1600mm

Trọng lượng tịnh: 124kg

Tổng trọng lượng: 146kg

Trọng lượng stack: 180IB / 81 KG

Mã: M2 - 1011 Danh mục: ,