Máy ép ngực/vai sau cổ điển (Pec Fly/Rear Delt) RLD M2AJ - 1016 - Máy tập gym

Máy ép ngực/vai sau cổ điển (Pec Fly/Rear Delt) RLD M2AJ – 1016

Kích thước: 1410mmx1520mmx1900mm
Trọng lượng ngăn xếp: 150lbs / 67,5kg
Trọng lượng tịnh: 145kg
Tổng trọng lượng: 185kg
Mã: M2AJ - 1016 Danh mục: ,