Máy nhón bắp chuối cổ điển (Seated Leg Press) RLD M2AJ - 1009 - Máy tập gym

Máy nhón bắp chuối cổ điển (Seated Leg Press) RLD M2AJ – 1009

Kích thước: 1900mmx1200mmx1700mm
Trọng lượng Stack: 200lbs / 90kg
Trọng lượng tịnh: 230kg
Tổng trọng lượng: 275kg
Mã: M2AJ - 1009 Danh mục: ,