Tạ miếng MDBUDDY MD1002 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1002

Trọng lượng: 1.25 – 2.5 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25KG

2.5 – 5 – 10 – 25 – 35 – 45LB,

ф26MM, 29MM, 31MM, 51MM