Tạ miếng MDBUDDY MD1007 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1007

Trọng lượng: 1.25-2.5-5KG

ф: 31MM