Tạ miếng MDBUDDY MD1011 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1011

Trọng lượng: 1.25-2.5-5-10-15-20-25(KG)

ф: 31MM 51MM