Dây cuốn cổ tay tập thể hình MDBuddy MD5085 (1 đôi) - Máy tập gym

Dây cuốn cổ tay tập thể hình MDBuddy MD5085 (1 đôi)

Mẫu mã: MD5885

Kích thước: Dài 53cm

Chất liệu: Vải dù cao cấp

Màu sắc: Đen

Tác dụng: Bảo vệ cổ tay, phòng tránh chấn thương