Tạ miếng MDBUDDY MD1014 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1014

Kích thước: 0.5-1-1.25-1.5-2-2.5-3-3.5-5-7.5-10-15(KG)

ф: 26.5MM, 29MM, 31MM