Bộ 2 khóa tạ lò xo chính hãng MDBuddy MD4033 (1 cặp) - Máy tập gym

Bộ 2 khóa tạ lò xo chính hãng MDBuddy MD4033 (1 cặp)