Dàn tập 5 mặt RLD FM - 1006 - Máy tập gym

Dàn tập 5 mặt RLD FM – 1006

Kích thước: 4450x3400x2230mm

Trọng lượng tịnh: 318kg

Tổng trọng lượng: 386kg

Trọng lượng ngăn xếp: 750IB / 337.5kg

Mã: FM - 1006 Danh mục: ,