Máy tập đùi cổ điển (Glute Machine) RLD M2AJ - 1019 - Máy tập gym

Máy tập đùi cổ điển (Glute Machine) RLD M2AJ – 1019

Kích thước: 1100mmx1200mmx1600mm
Trọng lượng ngăn xếp: 170lbs / 76,5kg
Trọng lượng tịnh: 148kg
Tổng trọng lượng: 182kg
Mã: M2AJ - 1019 Danh mục: ,