Máy tập vai/lưng xô (Row/Rear Delt) RLD M2AJ - 1013 - Máy tập gym

Máy tập vai/lưng xô (Row/Rear Delt) RLD M2AJ – 1013

Kích thước: 1600mmx920mmx1500mm

Trọng lượng ngăn xếp: 180lbs / 81kg

Trọng lượng tịnh: 135kg

Tổng trọng lượng: 162kg

Mã: M2AJ - 1013 Danh mục: ,