Tạ ấm MDBUDDY MD2207 - Máy tập gym

Tạ ấm MDBUDDY MD2207

Trọng lượng: 2-4-6-8-10-12-16-18-20-22-24-28-32-36-48KG