Tạ ấm MDBUDDY MD2210 - Máy tập gym

Tạ ấm MDBUDDY MD2210

Trọng lượng: 4-6-8-10-12-16-20-24-28-32KG