Tạ ấm MDBUDDY MD2219 - Máy tập gym

Tạ ấm MDBUDDY MD2219

4-8-12-16-20-24-28-32-36-40KG

5-100LB