Tạ đòn MDBUDDY MD 3012 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD 3012

1.25KG*2pcs

2.5KG*2PCS

5KG*2PCS 30*1400MM

Chromed Bar:1PC(with black foam)

Spring Collars:2PC