Tạ miếng MDBUDDY MD1016 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1016

Trọng lượng: 5KG-10KG-15KG-20KG–25KG

10-25-35-45-55LB,

ф: 51MM, Outer diameter 45CM