Tạ miếng MDBUDDY MD1027 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1027

Trọng lượng: 10 – 15 – 20 – 25 (kg)