Tạ miếng MDBUDDY MD2114A - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD2114A

2.5-50KG (2.5KG per increment)