Dàn tập 8 mặt RLD FM - 2006 - Máy tập gym

Dàn tập 8 mặt RLD FM – 2006

Kích thước: 4850x3400x2230mm

Trọng lượng tịnh: 375kg

Tổng trọng lượng: 455kg

Trọng lượng stack: 1260IB / 567 KG

Mã: FM - 2006 Danh mục: ,