Khung hít và đá bụng RLD HS - 1042 (Chin Up) - Máy tập gym

Khung hít và đá bụng RLD HS – 1042 (Chin Up)

Kích thước: 1300 × 1680 × 2185mm

Trọng lượng tịnh: 80kg

Tổng trọng lượng: 102kg

Mã: HS - 1042 Danh mục: ,