Máy đạp mông kick back (Glute Machine) RLD M2 - 1022 - Máy tập gym

Máy đạp mông kick back (Glute Machine) RLD M2 – 1022

Kích thước: 1100x1200x1700mm

Trọng lượng tịnh: 148kg

Tổng trọng lượng: 182kg

Trọng lượng stack: 170IB / 76.5 KG

Mã: M2 - 1022 Danh mục: ,