Máy gập bụng cổ điển (Abdominal Crunch) RLD M2AJ - 1008 - Máy tập gym

Máy gập bụng cổ điển (Abdominal Crunch) RLD M2AJ – 1008

Kích thước: 1200mmx1200mmx1500mm
Trọng lượng ngăn xếp: 150lbs / 67,5kg
Trọng lượng tịnh: 115kg
Tổng trọng lượng: 142kg
Mã: M2AJ - 1008 Danh mục: ,