Máy hít xà trợ lực (Chin/Dip Assist) RLD M2 - 1020 - Máy tập gym

Máy hít xà trợ lực (Chin/Dip Assist) RLD M2 – 1020

Kích thước: 1600x1100x2270mm

Trọng lượng tịnh: 180kg

Tổng trọng lượng: 215kg

Trọng lượng stack: 100IB / 45 KG

Mã: M2 - 1020 Danh mục: ,