Máy kéo xô càng cổ điển RLD (Lat Pull Down) M2AJ - 1012 - Máy tập gym

Máy kéo xô càng cổ điển RLD (Lat Pull Down) M2AJ – 1012

Kích thước: 1800mmx1100mmx1800mm
Trọng lượng ngăn xếp: 180lbs / 81kg
Trọng lượng tịnh: 134kg
Tổng trọng lượng: 164kg
Mã: M2AJ - 1012 Danh mục: ,