Máy tập lưng dưới (Back Extension) RLD M2 - 1016 - Máy tập gym

Máy tập lưng dưới (Back Extension) RLD M2 – 1016

Kích thước 1240 * 950 * 1420mm 
Trọng lượng ngăn xếp: 150lbs / 67,5kg

Mã: M2 - 1016 Danh mục: ,