Tạ ấm MDBUDDY MD2206 - Máy tập gym

Tạ ấm MDBUDDY MD2206

Trọng lượng:8KG-10KG-12-32KG