Tạ ấm MDBUDDY MD2222 - Máy tập gym

Tạ ấm MDBUDDY MD2222

Trọng lượng: 4kg-6kg-8kg-12kg-16kg