Tạ đòn MDBUDDY MD3010 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3010

5-10-15-50KG

10-20-30-100LB

5-50KG: D.30MM