Tạ đòn MDBUDDY MD3014 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3014

10-15-50KG

20-110LB

10-20KG: D.32MM

25-50KG: D.34MM