Tạ đòn MDBUDDY MD3016B - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3016B

1.25KG*2PCS

-Yellow 2.5KG*2PCS

-Green 5KG*2PCS

-Orange 30*1400MM

Chromed Bar: 1PC (with black foam)

Spring Collars: 2PCS “