Tạ miếng MDBUDDY MD1000 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1000

Trọng lượng: 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20, 25(KG),

ф: 26MM, 29MM, 31MM, 51MM