Tạ miếng MDBUDDY MD1005 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1005

Trọng lượng: 0.5 – 1 – 1.25 – 2 – 2.5 – 3 – 5 – 7.5 – 10 – 15 – 20 – 25(KG)

ф: 26MM, 29MM, 31MM, 51MM