Tạ miếng MDBUDDY MD1008 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1008

Trọng lượng: 1.25-2.5-5-10-15-20-25(KG)

ф: 26MM, 29MM, 31MM, 51MM