Tạ miếng MDBUDDY MD1013 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1013

Màu xanh lá: 10 kg

Màu vàng: 15 kg

Màu xanh dương:  20 kg

Màu đỏ: 25 kg

ф: 51MM