Tạ tay MDBUDDY MD2303A - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2303A

Trọng lượng: 1-10kg, 12.5-50KG