Tạ tay MDBUDDY MD3009 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD3009

5-10-15-50KG

10-20-30-100LB

5-15KG: D.28MM,

20-50KG: D.30MM