Khung mắc tạ RLD FW - 2016 - Máy tập gym

Khung mắc tạ RLD FW – 2016

Kích thước thiết lập: 840x650x1002mm

Trọng lượng tịnh: 28kg

Tổng trọng lượng: 38kg

Mã: FW - 2016 Danh mục: ,