Tạ ấm MDBUDDY MD2209 - Máy tập gym

Tạ ấm MDBUDDY MD2209

Trọng lượng: 4-6-8-10-12-16-20-24-28-32KG