Tạ đòn MDBUDDY MD3016A - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3016A

1.25KG*2PCS

Yellow 2.5KG*2PCS

Green 5KG*2PCS

Orange 30*1400MM

Chromed Bar: 1PC (with black foam) Spring Collars: 2PCS