Tạ đòn MDBUDDY MD3021 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3021

1.25KG*2PCS

Vàng 2.5KG*2PCS

Xanh dương 5KG*2PCS

Tím 30*1400MM