Tạ miếng MDBUDDY MD1018 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1018

Trọng lượng: 1.25-2.5-5-10-15-20-25KG

ф: 51MM